certyfikaty

 • Chiny Shanghai LIVIC Filtration System Co., Ltd. Certyfikaty
  ISO9001
 • Chiny Shanghai LIVIC Filtration System Co., Ltd. Certyfikaty
  CE Certification
 • Chiny Shanghai LIVIC Filtration System Co., Ltd. Certyfikaty
  CE Certification
 • Chiny Shanghai LIVIC Filtration System Co., Ltd. Certyfikaty
  CE Certification

QC profilu

Jakość jest najważniejszą spójną obietnicą marki LIVIC dla naszych klientów. Uważamy, że jakość dotyczy korzyści i korzyści dla klientów. Niezawodność i bezpieczeństwo systemu filtracji dotyczy końcowej czystości produktu, dalszego bezpieczeństwa kluczowych urządzeń oraz stabilności i wydajności systemu procesowego. Jakość jest podstawą zrównoważonego wzrostu LIVIC i zdobycia reputacji na światowym rynku. Zaangażowanie w ścisłą kontrolę i stałą poprawę jakości jest jednym z głównych celów operacji LIVIC.

Dzięki konsekwentnym inwestycjom w zarządzanie jakością, dostarczanie ładnie wyglądającego i wysokiej jakości produktu filtracyjnego jest misją, z której jesteśmy dumni. Nasze zarządzanie jakością obejmuje zarządzanie dostawcami, kontrolę surowców, kontrolę procesu produkcji, kontrolę produktów końcowych i ciągłe doskonalenie itp.

Instrument kontrolny
Dostarczone zarządzanie surowcami
Krytyczne zarządzanie dostawcami: Jako ważny element kontroli jakości, od samego początku wybieramy każdy komponent krytycznie.

Pozytywna identyfikacja materiału: Sprawdź wszystkie nieokreślone m ineriały za pomocą specjalistycznych przyrządów z Niemiec


Kontrola wymiarów: zgodnie z rysunkami i danymi technicznymi sprawdź wszystkie wymiary komponentów

Ścisłe zarządzanie przechowywaniem materiałów: Magazyn podzielony jest na obszar kwalifikowanego produktu, obszar niewykwalifikowanego produktu i obszar niezbadanych produktów. Wyróżniaj wyłącznie akceptowalne materiały od innych, a także prawidłowo obsługuj wadliwe surowce . Tylko kwalifikowane materiały mogą zostać przeniesione do następnego procesu.

Kontrola jakości procesu
Badanie radiograficzne: metoda badania nieniszczącego (NDT) polegająca na badaniu materiałów pod kątem ukrytych wad poprzez wykorzystanie zdolności elektromagnetycznych o krótkich falach (zdjęcia o wysokiej energii) do penetracji różnych materiałów

Testowanie penetrantem: Sprawdź wady powierzchni w największym możliwym stopniu dzięki pomocy w zjawisku kapilarnym

Detekcja precyzyjnego elementu filtracyjnego: sprawdź zakres mikronów, aby upewnić się, że jest on wystarczająco dokładny, aby odcedzić zanieczyszczenia.

Wykrywanie gęstości strumienia magnetycznego: Natężenie strumienia magnetycznego musi spełniać wymagania projektowe, aby uzyskać doskonały efektKońcowa Inspekcja
Wykrywanie chropowatości powierzchni: wykrywanie mikro-wysokości wewnętrznej lub zewnętrznej powierzchni, aby upewnić się, że chropowatość powierzchni jest wystarczająco dobra, aby spełnić wymagania niektórych branż specjalnych, takich jak żywność, farmacja i kosmetyki

Pomiar grubości ultradźwięków: Upewnij się, że ostateczna grubość spełnia wymagania minimalnej grubości projektu

Test hydrostatyczny: weryfikacja wytrzymałości konstrukcji

Test funkcjonalny: gwarancja funkcji w celu zaspokojenia żądań klientów

Poziom technologiczny
Precyzyjna kontrola wymiaru otworu za pomocą Wire Electrical Discharge Machining

Precyzyjna obsługa montażu
Wcześniejsze
Spawanie jednostronne, bez żłobienia z tyłu, spoina czołowa z pełną penetracją
Kontroluj odkształcenia w zdrowy i skuteczny sposób
Zostaw wiadomość